Druhy pojištění


Pojištění průmyslu a podnikatelů

 • Pojištění živelní
 • Pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • Pojištění peněžního posla
 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění skla
 • Pojištění strojů
 • Pojištění letadel
 • Pojištění plavidel
 • Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
 • Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti
 • Pojištění stavebních a montážních rizik
 • Pojištění vnitrostátní a mezinárodní přepravy zásilek
 • Pojištění celních a bankovních záruk
 • Pojištění cestovních kanceláří
 • Pojištění výstav
 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla
 • Pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla


Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem společnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění právní ochran


Občanské pojištění

 • Úrazové pojištění osob
 • Kapitálové životní pojištění
 • Důchodové připojištění
 • Penzijní fondy
  • Allianz penzijní fond
  • Penzijní fond České spořitelny
 • Úvěrové životní pojištění
 • Investiční pojištění
 • Jiná pojištění
 • Pojištění motorových vozidel


Pojištění na cesty

 • Cestovní pojištění
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí


Pojištění motorových vozidel

 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla


Pojištění majetku

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění rodinných domů
 • Pojištění bytových domů
 • Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností
 • Pojištění bytových a nebytových jednotek
 • Pojištění staveb
 • Jiná majetková pojištění


Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě
 • Pojištění právní ochrany
 • Profesní pojištění odpovědnosti realitních makléřů
 • Profesní pojištění dražebníků a správců konkursní podstaty pro členy Asociace realitních kanceláří


Ostatní pojištění

 • Havarijní pojištění motorových vozidel pro členy Cechu taxi
 • Pojištění filmových natáčení, reklam a televizních spotů
 • Pojištění jednorázových, kulturně-zábavných a sportovních akcí
 • Pojištění hospodářských zvířat