Časté dotazy


Jak Vám může pojišťovací makléř pomoci?

Pojišťovací makléř na základě plné moci zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami při uzavírání a správě pojistných smluv a je nápomocen při likvidaci pojistných událostí. Vždy hájí zájmy svého klienta a hledá pro něj optimální řešení v oblasti pojištění.


Kdo hradí službu poskytovanou pojišťovacím makléřem?

Služba pojišťovacího makléře je hrazena pojišťovnou, u které Vám makléř pojistnou smlouvu sjednal. Makléři vyplácí pojišťovna provizi na základě provizní smlouvy mezi pojišťovnou a makléřem. Klient tedy zaplatí pouze pojištění a ne služby makléře.


Podle čeho vybírat pojišťovacího makléře?

Pojišťovací makléř provozuje svoji činnost na základě registrace Ministerstva financí České republiky ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. Podmínkou registrace je i uzavření vlastního profesního pojištění makléře na částku min. 1,5 mil. Eur. Pro výběr vhodného makléře je důležité i doporučení a reference, které může makléř předložit.